Maxwell, N. (2011) „Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 67-87. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3250 (Udostępniono: 18styczeń2021).