Białoń, L., Aftyka, W. i Stańkowski, K. (2011) „Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 107–122. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3252 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).