Geryk, M. J. (2011) „Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 139-150. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3254 (Udostępniono: 1październik2022).