Nicewicz, E. (2011) „Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 168-178. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256 (Udostępniono: 26styczeń2021).