Moskalewicz-Ziółkowska, E. (2012) „Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 15–33. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3259 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).