Macioł, S. (2012) „Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 34–54. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).