Drogosz-Zabłocka, E. i Minkiewicz, B. (2012) „Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 55–80. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).