Zarzecki, M. (2012) „Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 81–94. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).