Romanowska, M. (2012) „Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 113–124. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3276 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).