Sobierajski, T. (2012) „Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 125-133. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3277 (Udostępniono: 1październik2022).