Białoń, L. i Werner, E. (2012) „Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 142–161. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3279 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).