Olczak, M. (2012) „Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza)”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 162–172. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).