Boguski, J. (2012) „Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 173–181. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3281 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).