Bykowski, P. (2012) „Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(39), s. 182–193. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282 (Udostępniono: 21 lipiec 2024).