Gałkowski, A. (2012) „Od redakcji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(40), s. 5-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3283 (Udostępniono: 18styczeń2021).