Gałuszka, M. i Wieczorkowska, M. (2012) „Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(40), s. 125-146. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3297 (Udostępniono: 7październik2022).