Jabłecka, J. (2015) „Od redakcji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1), s. 3. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4291 (Udostępniono: 7październik2022).