Wnuk-Lipińska, E. (2016) „Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1), s. 77-90. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4315 (Udostępniono: 7październik2022).