Wójcicka, M. (2016) „Problemy drożności systemu edukacji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2), s. 90-102. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4336 (Udostępniono: 2październik2022).