Badań Naukowych, K. (2016) „Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r.”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(3), s. 5-20. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4338 (Udostępniono: 24wrzesień2022).