Jabłecka, J. (2016) „Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(3), s. 32-38. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4340 (Udostępniono: 24wrzesień2022).