Wójcicka, M. (2016) „Akademicki - nieakademicki”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(4), s. 5-14. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4348 (Udostępniono: 2październik2022).