Gulczyńska, H. i Jastrząb-Mrozicka, M. (2016) „Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(4), s. 57-74. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4351 (Udostępniono: 7październik2022).