Świerzbowska-Kowalik, E. (1) „Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 27-35. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4361 (Udostępniono: 7październik2022).