Jastrząb-Mrozicka, M. (2016) „Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 35–44. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).