Jastrząb-Mrozicka, M. (1) „Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 35-44. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362 (Udostępniono: 25wrzesień2022).