Wnuk-Lipińska, E. i Wójcicka, M. (2016) „Przesłanki budowy systemu zewnętrznego recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 60–84. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4365 (Udostępniono: 30 maj 2023).