Yorke, M. i McCormick, D. (2016) „Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING)”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 101–109. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368 (Udostępniono: 4 marzec 2024).