Białecki, I. (2016) „Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 110-116. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4369 (Udostępniono: 7październik2022).