Kaczyńska, E. (2016) „Mój uniwersytet”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(6), s. 117-126. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4370 (Udostępniono: 27wrzesień2022).