West, P. W. (2016) „Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(9), s. 64-69. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386 (Udostępniono: 7październik2022).