Wagner, A. (2016) „Finansowanie szkolnictwa wyższego: nowe mechanizmy, nowe problemy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(9), s. 70-79. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4387 (Udostępniono: 27wrzesień2022).