Wnuk-Lipińska, E. (2016) „Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(10), s. 14–22. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391 (Udostępniono: 29 styczeń 2023).