Wójcicka, M. i Wnuk-Lipińska, E. (2016) „Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(10), s. 51-64. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394 (Udostępniono: 24wrzesień2022).