Jabłecka, J., Gulczyńska, H. i Świerzbowska-Kowalik, E. (2016) „Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(10), s. 66–89. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395 (Udostępniono: 1 październik 2023).