Ciekot, K. (2016) „Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(10), s. 89-97. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4396 (Udostępniono: 25wrzesień2022).