Jabłecka, J. (2016) „Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(11), s. 31-48. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4402 (Udostępniono: 7październik2022).