Korczyński, A., Ludomirska, I. i Żyłła, R. (2016) „Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(11), s. 86-93. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407 (Udostępniono: 27wrzesień2022).