Gąsiorowski, J. (2016) „Niektóre problemy zawodowego szkolnictwa wyższego w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(4), s. 95-99. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4457 (Udostępniono: 7październik2022).