Jastrząb-Mrozicka, M. i Kuniński, M. (2016) „System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(5), s. 135-157. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4484 (Udostępniono: 24wrzesień2022).