Frederiks, M. M., Westerheijden, D. F. i Weusthof, P. J. (2016) „Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(5), s. 180-195. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4486 (Udostępniono: 7październik2022).