Mallea, J. R. (2016) „Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(5), s. 203-210. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488 (Udostępniono: 25wrzesień2022).