Wincławska, B. M. (2016) „Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(8), s. 55-60. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495 (Udostępniono: 24wrzesień2022).