Buchner-Jeziorska, A. i Kulpińska, J. (2016) „Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(8), s. 61-67. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4496 (Udostępniono: 1październik2022).