Goedegebuure, L. i Meek, V. L. (2016) „Różnorodność i zmiana: polityka rządowa a wpływ otoczenia”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(12), s. 17–29. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4532 (Udostępniono: 28 listopad 2023).