Jackowski, S. i Krauze, T. (2016) „Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(12), s. 50–61. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534 (Udostępniono: 28 listopad 2023).