Guzek, A. (2016) „Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(12), s. 83–90. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4539 (Udostępniono: 30 listopad 2023).