Smużewska, M. (2015) „Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(45), s. 215-233. doi: 10.14746/nsw.2015.1.9.