Szadkowski, K. (2015) „Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania «transnarodowego stowarzyszenia kapitałów» w szkolnictwie wyższym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(45), s. 235-267. doi: 10.14746/nsw.2015.1.10.