El-Khawas, E. (2016) „Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(13), s. 28-37. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567 (Udostępniono: 7październik2022).