Kozłowski, J. (2016) „Od samorządu nauki do polityki naukowej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(13), s. 66-81. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4570 (Udostępniono: 7październik2022).